****************************************************************************

                                                                                                   Herzlichen Glückwunsch

 

                                                                                        Doppel/Mai

                                                                                           1. Platz

                                                                                   Didi61/Foggerty

                        

                                                                  Herzlichen Glückwunsch

 

                               

****************************************************************************

****************************************************************************

Die nächsten Termine 
nächster Mannschafttermin
nächster Doppeltermin
Dienstag,  06.06. 2023  20:00 Uhr   
Dienstag,  20.06. 2023  !9:00 Uhr 

Weitere Termine links unter Termine Doppel , Mannschaft 
       Der SmF bedankt sich bei allen Spender**innen im Monat Mai 2023
Email: SkatmitFreunden@web.de